Disclaimer

Citizens Real Estate BV “Bedrijfsmakelaars Taxateurs”, hierna te noemen Citizens Real Estate, verleent u hierbij toegang tot citizens-re.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Citizens Real Estate en derden zijn aangeleverd. Citizens Real Estate behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op citizens-re.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid
De op citizens-re.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Citizens Real Estate.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Citizens Real Estate. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Citizens Real Estate, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van citizens-re.nl op te nemen in een frameset of via een online link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.