Taxatie

Citizens Real Estate verschaft inzicht in de waarde van bedrijfs onroerend goed. Dit doen wij voor onder andere eigenaar-gebruikers, beleggers, banken en overheden.

Deze waarderingen dienen uiteenlopende doelen, van het bepalen van de waarde ten behoeve van financieringen en verzekeringen, tot de waardering bij fusies en overnames, balanswaardering, de aangifte van successie alsmede bij minnelijke waarderingen met de fiscus.

Een dergelijk advies vraagt om marktkennis en inzicht in de lokale marktomstandigheden. Hierbij maken gebruik van de noodzakelijke input zoals courantheid, ligging en bestemmingsmogelijkheden, staat van onderhoud en de daarmee samenhangende exploitatielasten van het object. In sommige gevallen is daarnaast de alternatieve bestemming van het vastgoed van bepalende invloed.

Schakel ons in en wij verdienen het dubbel en dwars voor u terug!